Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập : 1623199
Số người online : 16
Chuyên mục: Tin hoạt động kinh doanh  
Ngày đưa tin: 01/09/2017    

Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM chuyển sang sử dụng Giải pháp phần mềm thư viện hiện đại của PSC

Chỉ trong 2 tháng đã có thêm 4 khách hàng mới bao gồm:

  1. Thư viện tỉnh Bình Dương
  2. Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức
  3. Trường Cao Đẳng Bách Việt
  4. Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM

chọn chuyển sang sử dụng Giải pháp phần mềm thư viện hiện đại của PSC.

Phiên bản mới PSC zLIS 7.0 tích hợp tất cả các nghiệp vụ đa dạng của một thư viện cộng đồng và các chức năng đặc thù của thư viện trường đại học bao gồm cả phần kết nối quản lý độc giả, quản lý tài liệu theo môn học chuyên ngành, quản lý tư liệu số với chức năng tra luận văn sao chép với hệ thống quản lý đào tạo, kế toán đào tạo và kiểm định chất lượng.


Các tin khác:
Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved
cuoi dau bung