Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập: 509165
Số người online: 4
Chuyên mục: Tin hoạt động kinh doanh  
Ngày đưa tin: 01/09/2017    

Trường Cao Đẳng Bách Việt ký hợp đồng triển khai giải pháp phần mềm thư viện hiện đại của PSC

Sau khi triển khai thành công các giải pháp Cổng thông tin trường đại học PSC University Portal và Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ PSC UIS, Trường Cao Đẳng Bách Việt tiếp tục ký hợp đồng triển khai giải pháp phần mềm thư viện hiện đại của PSC.

Sau Thư viện tỉnh Bình Dương, Thư viện Trường Cao Đẳng Bách Việt sẽ là thư viện thứ hai triển khai giải pháp phần mềm thư viện PSC zLIS phiên bản 7.0 mới nhất.

Phiên bản PSC zLIS 7.0 tích hợp tất cả các nghiệp vụ đa dạng của một thư viện công đồng và các chức năng đặc thù của thư viện trường đại học bao gồm cả phần kết nối quản lý độc giả, quản lý tài liệu theo môn học chuyên ngành, quản lý tư liệu số với chức năng tra luận văn sao chép với hệ thống quản lý đào tạo, kế toán đào tạo và kiểm định chất lượng.


Các tin khác:
Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved