Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập: 509163
Số người online: 4
Chuyên mục: Tin hoạt động kinh doanh  
Ngày đưa tin: 01/09/2017    

PSC thắng thầu thực hiện giai đoạn 2 dự án KhanhHoa Edu-MAIN

Khánh Hòa là tỉnh đầu tiên trong cả nước có kế hoạch xây dựng Hệ thống thông tin quản lý nhà nước về mặt giáo dục trên địa bàn một tỉnh (Education Metropolitan Area Information Network - KhanhHoa Edu-MAIN). Dự án được khởi động trong Chương trình mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2003-2010 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh khánh Hòa. Giai đoạn 1 của dự án được bắt đầu từ cuối năm 2008 và đã hoàn tất. Giải pháp PSC Edu-MAIN đã được chọn cho dự án này. Dự kiến Giai đoạn 2 của dự án sẽ hoàn tất trong năm 2010.

Đây là một dự án rất lớn với các giải pháp phần mềm chạy trên mạng WAN có cở sở dữ liệu phân tán và cơ chế đồng bộ dữ liệu tự động phục vụ công tác quản lý giáo dục trên địa bàn một tỉnh. PSC Edu-MAIN là giải pháp duy nhất hiện nay có trên thị trường. Cho đến hết 2010 phạm vi triển khai của dự án sẽ bao gồm tất cả các trường THPT, GDTX, các Phòng Giáo dục và Sở Giáo dục & Đào tạo.

Kiến trúc của PSC Edu-MAIN

Mô hình tổ chức ứng dụng của PSC Edu-MAIN

 

Nội dung của giai đoạn 1 (đã thực hiện) bao gồm:

  1. Cổng thông tin giáo dục tỉnh Khánh hòa (PSC Edu-Portal)
  2. Hệ thống khảo thí (PSC OTS & EMR)
  3. Hệ thống quản lý cấp phát văn bằng tín chỉ (PSC CMS)
  4. Hệ thống quản lý tổ chức các kỳ thi (PSC EMS)

Nội dung của giai đoạn 2 bao gồm:

  1. Hệ thống quản lý đào tạo theo mô hình học bạ điện tử (PSC SIS)
  2. Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (PSC HRM)
  3. Hệ thống thư viện điện tử và thư viện số (PSC zLIS)

 (Lưu ý: các giải pháp của PSC công bố trên website này thuộc sở hữu trí tuệ của PSC)


Các tin khác:
Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved