Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập: 509174
Số người online: 7
Chuyên mục: Tin hoạt động kinh doanh  
Ngày đưa tin: 01/09/2017    

PSC trình bày giải pháp Edu-MAIN tại Hội thảo "Giải pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục" tại Bình Thuận

Ngày 4/12/2009 tại TP Phan Thiết, Sở Thông Tin Truyền Thông và Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội thảo "Giải pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục". Công ty PSC tham gia với tư cách là nhà tài trợ chính và TS Trương Bá Hà đã trình bày Giải pháp quản lý nhà nước về mặt giáo dục cho Tỉnh Bình Thuận dựa trên giải pháp PSC Edu-MAIN (PSC Education Metropolitan Area Information Network).

Đây là giải pháp rất lớn với các phần mềm chạy trên mạng WAN có cở sở dữ liệu phân tán và cơ chế đồng bộ dữ liệu tự động phục vụ công tác quản lý giáo dục trên địa bàn một tỉnh. PSC Edu-MAIN là giải pháp duy nhất hiện nay có trên thị trường. Phạm vi triển khai giải pháp bao gồm tất cả các trường THPT, GDTX, các Phòng Giáo dục và văn phòng Sở Giáo dục & Đào tạo.

Có thể tham khảo kiến trúc giải pháp PSC Edu-MAIN tại đây.


Các tin khác:
Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved