Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập: 509170
Số người online: 4
Chuyên mục: Nghiên cứu và phát triển  
Ngày đưa tin: 01/09/2017    

PSC ra mắt phiên bản mới Hệ thống Thư viện điện tử và thư viện số PSC zLIS 6.0

PSC ra mắt phiên bản mới Hệ thống Thư viện điện tử và thư viện số PSC zLIS 6.0

1. Tên gọi sản phẩm:

Tên cũ LIS: viết tắt từ Library Information System

Tên mới zLIS với z: viết tắt từ Z39.50, nhấn mạnh rằng:

2. Lịch sử phát triển sản phẩm:

  • 1997: Phiên bản PSC LIS 1.0 được ra đời, cùng với Online Catalog (của TS Hoàng Lê Minh) là 2 phần mềm thư viện điện tử đầu tiên của Việt Nam.
  • 2002: Hoàn thiện phiên bản PSC LIS 5.0 và hiện vẫn còn gần 10 thư viện còn đang sử dụng phiên bản này. Có một điều rất thú vị và chưa ai biết là phiên bản PSC LIS 5.0 được viết hoàn toàn bằng giao diện web và sử dụng XML để trao đổi dữ liệu, javascript và DHTML với DOM để xử lý tại client theo chế độ asynchronous. Đó chính là công nghệ AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) mà ta biết đến ngày nay.
  • 2009: PSC zLIS 6.0 được phát triển mới hoàn toàn từ năm 2009.

3. Kiến trúc sản phẩm mới:

PSC zLIS 6.0 được thiết kế và xây dựng lại mới hoàn toàn với kiến trúc vượt trội so với các sản phẩm khác, là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc tin học hóa các hoạt động của thư viện và xây dựng thư viện điện tử, quản lý tư liệu số hóa và kết nối liên thư viện quốc tế.

Sản phẩm mới được thiết kế hỗ trợ tối đa tiện ích cho người làm công tác quản trị thư viện với tất cả các qui trình chuẩn:

PSC zLIS 6.0 là một giải pháp tổng thể bao gồm 6 sản phẩm chính:

4. Tính tích hợp:

PSC zLIS 6.0 là một môđun trong giải pháp tổng thể hệ thống thông tin quản lý đào tạo Đại Học/Cao Đẳng theo học chế tín chỉ PSC University ERP tích hợp cổng thông tin PSC University Portal do công ty PSC nghiên cứu phát triển hiện đang được nhiều trường đại học và cao đẳng triển khai sử dụng.

 Đối với thư viện cộng đồng khi thư viện là một tổ chức độc lập thì PSC zLIS6.0 là một phần trong giải pháp Hệ thống thông tin quản trị tổng thể thư viện PSC Library ERP, sản phẩm duy nhất hiện nay có mặt trên thị trường bao gồm PSC Library Portal, PSC HRM, PSC FIS (Finance) và PSC zLIS 6.0.

5. Giải pháp mạng liên thư viện:

Sử dụng sản phẩm PSC Union Catalog – Webservice Z3950 Proxy có thể dễ dàng kết nối mọi thư viện trên thế giới có hỗ trợ Z39.50 Server.

Các Sở Giáo dục & Đào tạo có thể sử dụng các sản phẩm trong Giải pháp PSC zLIS để xây dựng Mạng liên thư viện điện tử và thư viện số các trường THPT trên địa bàn một tỉnh như mô hình đang chuẩn bị triển khai tại tỉnh Khánh Hòa

Xem thêm thông tin chi tiết về phần mềm PSC zLIS tại Mục Sản phẩm của PSC.

 


Các tin khác:
Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved