Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập : 1623204
Số người online : 18
Chuyên mục: Tin hoạt động kinh doanh  
Ngày đưa tin: 01/09/2017    

PSC triển khai Hệ thống phần mềm quản trị đại học cho Trường Đại Học Tài Chính - Marketing

Trường Đại Học Tài Chính - Marketing đã chọn triển khai 4 phân hệ trong hệ thống thông tin quản trị đại học PSC University ERP bao gồm: Cổng thông tin đại học (PSC University Portal), Phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (PSC UIS), Phần mềm quản lý nguồn nhân lực (PSC HRM) và Phần mềm thư viện điện tử và thư viện số (PSC zLIS). Toàn bộ hệ thống phần mềm sẽ được triển khai đáp ứng các yêu cầu cơ bản của nhà trường: quản lý đa bậc, đa loại hình, đa qui chế và đa cơ sở. Các phần mềm được cài đặt là các phân hệ của Bộ giải pháp University ERP nổi tiếng của PSC, một giải pháp quản trị đại học tổng thể với kiến trúc hiện đại duy nhất có trên thị trường phủ kín tất cả các công tác quản lý tại một trường đại học với hơn 14 phần mềm tích hợp.


Các tin khác:
Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved
cuoi dau bung