Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập: 509190
Số người online: 4
Chuyên mục: Tin hoạt động kinh doanh  
Ngày đưa tin: 01/09/2017    

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam tài trợ phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ PSC UIS cho Đại học Ngân hàng TPHCM

Ngày 18/05/2011 tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng triển khai phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ do Công ty PSC cung cấp và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam tài trợ thông qua chi nhánh TPHCM.

Phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ do Công ty PSC cung cấp bao gồm cả cổng thông tin đào tạo và cổng thanh toán kết nối với ngân hàng. Việc đóng học phí và thanh toán thù lao giảng dạy sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam. Sinh viên Đại học Ngân hàng TPHCM sẽ sử dụng thẻ ATM chung với thẻ sinh viên.

Được biết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam cũng đồng ý thông qua Chi nhánh An Phú tài trợ triển khai phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ PSC UIS cho Trường Đại học Sư phạm TPHCM theo phương thức như trên.

Trường Đại học Kinh tế TPHCM là trường Đại học đầu tiên trong cả nước triển khai phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ PSC UIS tích hợp cổng thông tin đào tạo và cổng thanh toán kết nối trực tuyến với ngân hàng trong gần 2 năm qua.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết


Các tin khác:
Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved