Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập: 476169
Số người online: 885
Chuyên mục: Tin hoạt động kinh doanh  
Ngày đưa tin: 01/09/2017    

Giải pháp PSC Portal được chọn để xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Giải pháp PSC Portal được chọn để xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trên toàn quốc. Mục tiêu của dự án là xây dựng một cổng thông tin điện tử dựa trên kiến trúc mạnh mẽ có thể đáp ứng nhu cầu  truy cập thông tin ngày càng cao của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh hòa. Sự thành công của dự án sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai các thủ tục hành chính một cửa. Dự kiến thời gian xây dựng cổng thông tin dựa trên sản phẩm Portal đã đóng gói của PSC là 2 tháng.


Các tin khác:
Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved